CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (CEPA)

FINALITAT

Té com a finalitat realitzar actuacions de caràcter educatiu, orientades a proporcionar a l'alumnat major de divuit anys la possibilitat de completar o ampliar la seva formació acadèmica, l'accés als diferents nivells educatius i professionals, i la  integració, promoció i participació en el món social i laboral.

DESTINATARIS

Es dirigeixen a la població adulta, major de 18 anys i, excepcionalment, a l'alumnat major de 16 anys que tingui contracte de treball o que sigui esportista d'alt nivell.

CONTACTE