ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

http://www.eoi-eivissa.com/

L’EOI d’Eivissa i Formentera té la seu central a les dependències de l’IES Sa Blanca Dona (grups de tarda) i, des del curs 2013-14, una ampliació de grups en horari de matí a Sant Antoni de Portmany. A partir del curs 19-20 l’ampliació s'ha traslladat a l’edifici del CEPA Sant Antoni, en el carrer l'Estrella, 17, al centre de Sant Antoni de Portmany.

L’EOI és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d’idiomes per a adults.  Actualment, s’hi ofereixen els idiomes d’alemany, d’anglès, de català, d’espanyol com a llengua estrangera, de francès i d’italià. Els nivells que s'hi imparteixen, en la modalitat oficial -cursos presencials- són el Bàsic (A1 i A2), l’Intermedi (B1 i B2) en tots els idiomes, el nivell Avançat C1 i C2 en anglès i català. Els nivells B2 i C1 consten de dos cursos anuals de 120 hores. Els nivell A1, A2, B1 i C2 consten d’un sol curs anual de 120 hores cadascun. Amb tot, en català i espanyol per a estrangers tots els nivells només consten d’un curs anual de 120 hores.

Les hores lectives dels cursos es distribueixen en dos períodes setmanals de 110 minuts cadascun, de 17 a 18.50 o de 19.10 a 21 hores als grups d’horabaixa i de 10 a 12 o de 12 a 14 als grups de matí, bé els dilluns i dimecres, bé els dimarts i dijous. A més, d’octubre a maig, cada grup haurà de realitzar alguns períodes lectius en divendres en horari habitual, per tal d’arribar al còmput total d’hores de què consta un curs ordinari.

En la modalitat de matrícula lliure, hom pot matricular-se a les proves de certificació i realitzar-les en les dues convocatòries d’un mateix any acadèmic. A més, depenent del curs, normalment tothom s’hi pot matricular en més d’un nivell i/o d’un idioma, sempre i quan els horaris de les proves no coincideixin. 

CONSERVATORI D'EIVISSA

https://conservatorieivissa.wixsite.com/ceif/conservatori

El Conservatori Professional de Música d'Eivissa i Formentera "Catalina Bufí" és l’únic centre oficial de l’illa on s’imparteixen estudis reglats de música i dansa.

En l'actualitat, s'imparteixen:

Dos nivells d’Ensenyaments Musicals:

  • Ensenyaments Elementals
  • Ensenyaments Professionals

Dos nivells d'Ensenyaments de Dansa:

  • Ensenyaments Elementals de Dansa
  • Ensenyaments Professionals de Dansa Clàssica

CONTACTE

Avinguda d'Espanya, 15 (Eivissa)

971 39 22 53

conservatorideivissaiformentera@ceif.info

IQPIB

https://www.caib.es/sites/iqpib/ca/inici/

El Decret 55/2011 designa a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) com a òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

A més, la normativa esmentada també estableix l’IQPIB com a l’òrgan encarregat d’habilitar als assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

A QUI VA ADREÇAT?

A persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals a través de:

L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb la feina que fan.

La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals però no una titulació oficial.

QUÈ SÓN LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS?

Una qualificació professional és l’agrupament de competències que es consideren necessàries per exercir una activitat laboral concreta. Cada qualificació professional té un nombre d’unitats de competència determinat.

Les competències professionals són el conjunt de coneixements i capacitats que fan que un treballador faci bé la seva feina. En resum, és el que ha de saber i el que ha de saber fer. L’agrupament mínim de competències professionals que es pot acreditar s’anomena unitat de competència.

QUÈ VOL DIR ACREDITAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

En participar en un procediment d’acreditació de competències professionals, la persona candidata ha de demostrar que posseeix uns coneixements i unes capacitats, és a dir, que mostra unes competències. El mínim que es pot acreditar és, com s’ha dit, una unitat de competència.

Els candidats, quan participen en un procediment d’acreditació de competències d’una qualificació professional, decideixen quantes i quines unitats de competència (UC) volen acreditar. Les UC demostrades o acreditades són acumulables; és el que s’anomena acreditació parcial acumulable.

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

És un certificat oficial, atorgat pel SOIB o l’Administració laboral competent, que acredita que una persona està qualificada per desenvolupar una activitat laboral concreta.

QUAN PUC PARTICIPAR EN UN PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES?

Una persona pot participar en un procediment d’acreditació de competències quan, en una comunitat autònoma, es faci una convocatòria oficial i la qualificació professional relacionada amb la seva experiència laboral o formació no formal sigui convocada.

QUÈ PUC FER SI M’INTERESSA QUE ES CONVOQUI UNA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL CONCRETA?

Al web de l’IQPIB es pot trobar una bústia de suggeriment de convocatòria. Es poden emplenar formularis diferents si es té interès que es convoquin distintes qualificacions professionals.

ON PUC SOL·LICITAR ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ? 

Es pot sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) si voleu més informació sobre els procediments d’acreditació de competències professionals o per saber quina o quines són les qualificacions professionals que més s’ajusten a la vostra trajectòria formativa o laboral.

PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (POAP)

PER QUÈ UN PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL?

Per atendre, orientar i resoldre les demandes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional.

A QUI VA ADREÇAT?

A qualsevol persona que tingui preguntes sobre la formació professional (acreditació d’experiència laboral, certificats de professionalitat i cicles formatius d’FP).


* Les persones escolaritzades a un centre educatiu us heu d'adreçar a l'orientador/a del vostre centre educatiu.

QUINES DEMANDES ATÉN?

Demandes relacionades amb:

  • La formació professional acadèmica (cicles formatius d’FP).
  • La formació per a l’ocupació (certificats de professionalitat del SOIB).
  • L’acreditació d’experiència laboral que organitza l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB).

QUI FORMA PART DEL PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL?

Professionals tècnics de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de la Conselleria de Model econòmic, turisme i treball.

Contacte i Horari

POAP TERRITORIAL EIVISSA
C/ de Canàries, 35 (1r pis) (Eivissa).
971 177 000 amb Ext. 63060 i 63001
971 177 015
poapterritorialeivissa@caib.es
Horari d’atenció al públic: de 9.00 a 14.00 hores.

Extensions POAP Eivissa

POAP FORMENTERA

IES Marc Ferrer
(Av. Vuit d’Agost,90, Sant Francesc)
poapformentera@cepapitiuses.com

CEPA Sant Antoni

C/ de l'Estrella, 17 (Sant Antoni de Portmany)
971 348 595
https://cepasantanoni.cat

CIFP Can Marines:

Ctra. Sant Carles Km8, S/n Venda d'Arabí de baix
971 336 073
https://cifpcanmarines.es

SOIB

https://soib.es/eivissa-eivissa/

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és un organisme autònom (creat mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny) de caràcter administratiu que té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional. Orgànicament està adscrit a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia.

Formació per a l'ocupació

El SOIB finança la formació per a l'ocupació, tant de les persones que es troben en situació d'atur i volen formar-se per tenir més oportunitats de trobar feina, com de les que es troben ocupades i volen ampliar i/o millorar els seus coneixements, o fer un canvi de carrera professional. Són cursos totalment gratuïts.

Hi ha cursos de dos tipus, uns que et permeten obtenir certificats de professionalitat de diferents famílies professionals: Hoteleria i turisme, Informàtica i comunicacions, Seguretat i medi ambient, Activitats físiques i esportives... i altres d'idiomes (amb certificat oficial) i de noves tecnologies.

Vols conèixer l'oferta de formació disponible?

Consulta el cercador d'accions formatives.

https://soib.es

Certificats Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l'administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l'Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret, i en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP).

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. Totes les accions formatives per obtenir un certificat de professionalitat s'estructuren en mòduls teòrics i, a més, inclouen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l'àmbit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral.

https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/

Beques i Ajuts

El SOIB té també un programa de Beques i ajuts, quan comencis un curs, el centre que imparteix la formació t'informarà sobre totes les beques disponibles i et facilitarà la documentació per sol·licitar-les.

Més informació:

http://soib.es/beques-i-ajuts/

Contacte

Oficina Eivissa:

Carrer de Canàries, 35. 1º (Edifici CETIS) 07800 Eivissa
971177015
of.eivissa@soib.caib.es

Oficines Eivissa i Formentera